Plakatai

Aš esu turtingas

...tikėjimo galia, kuria pasikraunu per kiekvienas pamaldas ir ją galiu perduoti toliau. 

MĖNESIO ŽODIS

TIKRIEJI TURTAI

2019 m. balandis

 Evangelistas Lukas Apaštalų darbuose rašo, kad apaštalai liudijo Viešpaties Jėzaus prisikėlimą. Jų stiprus liudijimas žadino tikėjimą...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“

Evangelija pagal Luką 24, 36

community 01/2019

Skaityti žurnalą

 


© Neuapostolische Kirche Litauen