Plakatai

Aš esu turtingas

...dėl dėmesio ir pagalbos, kurie man kasdien dovanojami. Dėkui Dievui!

MĖNESIO ŽODIS

PRISITAIKYMAS

2019 m. gegužė

Sėkmingai bendruomenės veiklai, būtina, kad žmonės bent jau minimaliai prisitaikytų vienas prie kito...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Laiškas galatams 4, 6

community 02/2019

Skaityti žurnalą

 


© Neuapostolische Kirche Litauen