Plakatai

Aš myliu Jėzų

... ir gražiausia tame: tai remiasi savitarpio santykiais.

MĖNESIO ŽODIS

ŠVĘSTI SEKMADIENĮ

2018 m. gegužė

Mes kaip krikščionys švenčiame sekmadienį, tai yra palaimos kupina tradicija. Mes išpažįstame Jėzaus Kristaus prisikėlimą...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Jei jus niekina dėl Jėzaus vardo, – jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo Dvasia ilsisi ant jūsų.

Pirmasis Petro laiškas 4, 14

community 02/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen