Plakatai

Aš dėkoju Dievui

...už savo šeimą ir savo draugus - tikras Dievo dovanas.

LNAB - VALSTYBĖS PRIPAŽINTA RELIGINĖ BENDRIJA

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. kovo mėn. 30 d. priėmė nutarimą, kuriuo LNAB suteikė valstybės pripažinimą. 

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją.

Evangelija pagal Joną 17, 3

community 03/2017

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen