Plakatai

Aš myliu Jėzų

... nes kaipgi aš galėčiau švęsti Šventąją Vakarienę ir Šv. Kalėdas.

MĖNESIO ŽODIS

VILTIES ŽVAIGŽDĖ

2018 m. gruodis

Su Kalėdų šventėmis susiję žvaigždės – šiaudinės, popierinės, spindinčios. Visur galima matyti Kalėdų dekoracijas... 

 

ŠVENTINĖS PAMALDOS LNAB BENDRUOMENĖSE

KETVIRTASIS ADVENTO SEKMADIENIS (gruodžio 23 d.)...

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganymą, sakydamas Zionui: „Viešpatauja tavo Dievas!“

Izaijo knyga 52, 7

community 04/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen