Plakatai

PADĖKOS UŽ DERLIŲ DIENA 10.02.

"Mes pirmiausia norime atiduoti garbę Dievui suvokdami, kad Jis yra viso mūsų gyvenimo pagrindas. Mes dėkojame Jam už tai ir atnešame savo auką. Bet yra dar ir kitas svarbus aspektas: dovanomis, kurias mes padėkos už derlių dieną sunešame, iš meilės artimui pasidalinkime su kitais žmonėmis, kuriems ne taip gerai, ir paremkime juos jų gyvenimo santykiuose"

Krašto apaštalas  R.Storck

 

LAIMĖTI SU KRISTUMI

- 2016 metų devizas.

Kviečiame į koncertą

mūsų bažnyčioje  Klaipėdoje

rugsėjo 25 dieną 16.30 val. 

rudeninis gitaros muzikos mylėtojų  kolektyvo

"Sinij troleibus" koncertas

"MANO SIELOS DAINA".

community 03/2016

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen