Plakatai

Aš myliu Jėzų

... nes kaipgi aš galėčiau švęsti Šventąją Vakarienę ir Šv. Kalėdas.

MĖNESIO ŽODIS

VILTIES ŽVAIGŽDĖ

2018 m. gruodis

Su Kalėdų šventėmis susiję žvaigždės – šiaudinės, popierinės, spindinčios. Visur galima matyti Kalėdų dekoracijas... 

 

ŠVENTINĖS PAMALDOS LNAB BENDRUOMENĖSE

KETVIRTASIS ADVENTO SEKMADIENIS (gruodžio 23 d.)...

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Mano širdis ištikima, Dieve, mano širdis ištikima! Giedosiu ir tave šlovinsiu giesme! Pabusk, mano širdie!

Psalmynas 108, 2

community 04/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen