Plakatai

Aš dėkoju Dievui

... kad jam nereikia pailsėti nuo manęs, bet kad jis visada yra dėl manęs.

LNAB - VALSTYBĖS PRIPAŽINTA RELIGINĖ BENDRIJA

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. kovo mėn. 30 d. priėmė nutarimą, kuriuo LNAB suteikė valstybės pripažinimą. 

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo.

Antrasis laiškas korintiečiams 1, 3-4

community 03/2017

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen