KEIČIASI PAMALDŲ VIETA

JURBARKE

Pamaldos vyksta 14.00 val.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos patalpose

Jurbarkas, Daukanto g. 27

 

N. AKMENĖJE

Pamaldos vyksta 13.00 val.

N. Akmenė, Luokavos g. 14.

 

ŠLOVĖ DIEVUI, MŪSŲ TĖVUI

- 2017 metų devizas.

community 01/2017

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen