Plakatai

Aš myliu Jėzų

... už duris, kurias man atveria, ir tas, kurias man užveria.

MĖNESIO ŽODIS

KELTI SUSIŽAVĖJIMĄ JĖZUMI KRISTUMI

2018 m. liepa

 Evangelija apibendrina Dievo išganantį veikimą per Jėzaus gimimą, Jo mirtį ant kryžiaus, prisikėlimą ir sugrįžimą. Tikėjimas Jėzumi Kristumi ir atgimimas iš vandens bei Dvasios yra kelias į ilgalaikę bendrystę su Dievu. Tai yra Evangelija, tai yra Geroji Žinia...

 

Stammapostel Schneider besucht Litauen und Lettland

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo Tėvo ir jo angelų akivaizdoje.

Apreiškimas Jonui 3, 5

community 03/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen