Plakatai

Aš myliu Jėzų

...todėl perduodu savo vaikams krikščionišką tikėjimą

MĖNESIO ŽODIS

TEISINGI KLAUSIMAI

2018 m.  balandis

Dievas sukūrė žmogų ir dovanojo jam laisvą valią. Jis nenurodo mums, ką daryti. Jis visada palieka mums teisę rinktis. Tu gali eiti tuo ar kitu keliu – spręsti tau.

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Čia bręsta ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!

Apreiškimas Jonui 14, 12

community 02/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen