Plakatai

Aš myliu Jėzų

... nuo to laiko, kai užfiksavau, kad jis čia kasdien yra dėl manęs.

MĖNESIO ŽODIS

MAŽAS DEBESĖLIS

2018 m. birželis

Kartais žmogus yra beveik pasirengęs prarasti drąsą. Maldos nepadeda. Nieko neįvyksta. Būtent - nieko. Arba įvyksta ne tai, ko tikisi žmogus. Taip atsitiko Elijui, kuris meldėsi...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!

Laiškas galatams 5, 1

community 02/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen