Plakatai

Aš myliu Jėzų

... nes per jį galiu būti pasitikinti, stipri ir saugi.

MĖNESIO ŽODIS

KELTI SUSIŽAVĖJIMĄ JĖZUMI KRISTUMI

2018 m. liepa

 Evangelija apibendrina Dievo išganantį veikimą per Jėzaus gimimą, Jo mirtį ant kryžiaus, prisikėlimą ir sugrįžimą. Tikėjimas Jėzumi Kristumi ir atgimimas iš vandens bei Dvasios yra kelias į ilgalaikę bendrystę su Dievu. Tai yra Evangelija, tai yra Geroji Žinia...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

„Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta”.

Evangelija pagal Luką 11, 9

community 03/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen