POKALBIS SU VYSKUPU RADIJO LAIDOJE

2019.02.15..

Vyskupas dalyvavo Lietuvos radijo laidoje "Mažoji studija" ir pasakojo apie NAB. 

Antroji laidos dalis.

MĖNESIO ŽODIS

TURTINGI KRISTUJE

2019 m. sausis

Mieli tikėjimo broliai ir seserys,

nuoširdžiai sveikinu Jus naujuose metuose. Mano troškimas: pradėkime su tikėjimo įsitikinimu, kuris išreikštas 23 psalmėje: „Viešpats yra mano Ganytojas, man nieko netrūksta!“ 

...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Jis atsiminė savo gerumą ir ištikimybę Izraelio namams, visi žemės pakraščiai pamatė mūsų Dievo išganymą.

Psalmynas 98, 3

community 01/2019

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen