Plakatai

Aš myliu Jėzų

... todėl įsipareigoju bendruomenei ir ne tik.

MĖNESIO ŽODIS

MAŽAS DEBESĖLIS

2018 m. birželis

Kartais žmogus yra beveik pasirengęs prarasti drąsą. Maldos nepadeda. Nieko neįvyksta. Būtent - nieko. Arba įvyksta ne tai, ko tikisi žmogus. Taip atsitiko Elijui, kuris meldėsi...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui“.

Pirmasis laiškas korintiečiams 11, 23b-24

community 02/2018

Skaityti žurnalą

 


© NAK Litauen