nak.org: Слово месяца

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.

Laiškas kolosiečiams 3, 1

 
 


© NAK Litauen