nak.org: Слово месяца

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo.

Malachijo knyga 3, 20

 
 


© NAK Litauen