MĖNESIO ŽODIS

TARNAUTI IR VALDYTI SU KRISTUMI

2023 m. sausis

Mintys iš vyriausiojo apaštalo pamaldų

community

ARCHYVAS

2023.08.

 

NAUJOSIOS APAŠTALŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS

From servant to friend of God in five steps

Stammapostel Schneider besucht Litauen und Lettland

 


© Neuapostolische Kirche Litauen