Plakatai

Aš esu turtingas

... ir išduodu savo sėkmės paslaptį: imti viską, ką pasiūlo Kristus - ir ne tik Šv. Kalėdų laikotarpiu.

MĖNESIO ŽODIS

IŠ VISŲ JĖGŲ

2019 m. lapkritis

Šventoji Dvasia veikia galingai - taip buvo, taip yra dabar, taip bus rytoj. Šventoji Dvasia įspėja, stiprina, paguodžia ir įkvepia...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.

Evangelija pagal Joną 3, 21-19

community 04/2019

Skaityti žurnalą

 


© Neuapostolische Kirche Litauen