TIESIOGINĖ PAMALDŲ TRANSLIACIJA

Pamaldų transliacija                   spalio 25 d. 10:00 val. 

AUKA IR PARAMA

LNAB - VALSTYBĖS PRIPAŽINTA RELIGINĖ BENDRIJA

Lietuvos Respublikos Seimas 2017.03.30. priėmė nutarimą, kuriuo LNAB suteikė valstybės pripažinimą. 

Plakatai

Aš esu čia

    ... dėkingas už visada atviras duris ir širdis, autentiškus sielovadininkus ir puikią muziką.

Prieš 30 metų...

1990 m. liepos 27 d. Kybartuose įvyko pirmosios po nepriklausomybės atkūrimo NAB pamaldos Lietuvoje. Jas laikė apaštalas Armin Brinkmann  kunigo Hermann Barkowski giminių namuose.

 

Vyriausybė pritarė COVID-19 komiteto siūlymui ir grąžino privalomą kaukių dėvėjimą viešosiose vietose. Nuo rugpjūčio 1-osios, kaukes  privaloma dėvėti viešajame transporte, uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose.

Visais rūpimais sielovados klausimais prašome skambinti savo bendruomenės tarnybos broliams.

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę.

Jokūbo laiškas 1, 2-3

community 04/2020

Skaityti žurnalą

Social Media

 


© Neuapostolische Kirche Litauen