TIESIOGINĖ PAMALDŲ TRANSLIACIJA

Pamaldų transliacija                    birželio 27 d. 10.00 val. 

AUKA IR PARAMA

LNAB - VALSTYBĖS PRIPAŽINTA RELIGINĖ BENDRIJA

Lietuvos Respublikos Seimas 2017.03.30. priėmė nutarimą, kuriuo LNAB suteikė valstybės pripažinimą. 

Plakatai

Aš mokau

... bažnyčios tarnybos brolius. Kartu ir pats daug išmokstu, tai pritaikau, ir pasitaikius progai, perduodu toliau kitiems - vyksta gera cirkuliacija. 

 

Karantinas pratęsiamas iki 2021 m. birželio 30 d.

 Kaukes  privaloma dėvėti viešajame transporte, uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose.

Visais rūpimais sielovados klausimais prašome skambinti savo bendruomenės tarnybos broliams.

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!

Evangelija pagal Matą 3, 3

community 02/2021

Skaityti žurnalą

Social Media

 


© Neuapostolische Kirche Litauen