Plakatai

Aš esu turtingas

... ir išduodu savo sėkmės paslaptį: imti viską, ką pasiūlo Kristus - ir ne tik Šv. Kalėdų laikotarpiu.

MĖNESIO ŽODIS

IŠ VISŲ JĖGŲ

2019 m. lapkritis

Šventoji Dvasia veikia galingai - taip buvo, taip yra dabar, taip bus rytoj. Šventoji Dvasia įspėja, stiprina, paguodžia ir įkvepia...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!

Evangelija pagal Luką 1, 42-43

community 04/2019

Skaityti žurnalą

 


© Neuapostolische Kirche Litauen