TIESIOGINĖ PAMALDŲ TRANSLIACIJA

Pamaldų transliacija           rugpjūčio 14 d. 10.00 val.

AUKA IR PARAMA

LNAB - VALSTYBĖS PRIPAŽINTA RELIGINĖ BENDRIJA

Lietuvos Respublikos Seimas 2017.03.30. priėmė nutarimą, kuriuo LNAB suteikė valstybės pripažinimą. 

Plakatai

Plakatai

Čia yra vietos ir Jums

... jei Jūsų širdyje ir gyvenime yra vietos Dievui.

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.

Apreiškimas Jonui 22, 17

community 03/2022

Skaityti žurnalą

Social Media

 


© Neuapostolische Kirche Litauen