Plakatai

Aš esu turtinga

... nes mano bendruomenė suteikia man antrus (arba pirmus?) namus.

MĖNESIO ŽODIS

JUDĖJIMO KLAUSIMAS

2019 m. rugsėjis

Kai mes meldžiamės, tai tikimės, kad kažkas pasikeis, pajudės. Pasakodami maldoje Dievui apie savo rūpestį...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!

Evangelija pagal Joną 14, 27

community 03/2019

Skaityti žurnalą

 


© Neuapostolische Kirche Litauen