Plakatai

Aš esu turtinga

... nes investuoju į savo tikėjimą. Geresnės investavimo galimybės nėra...

MĖNESIO ŽODIS

IŠ VISŲ JĖGŲ

2019 m. lapkritis

Šventoji Dvasia veikia galingai - taip buvo, taip yra dabar, taip bus rytoj. Šventoji Dvasia įspėja, stiprina, paguodžia ir įkvepia...

 

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: 'Dar ateis tautos, daugelio miestų gyventojai. Vieno miesto gyventojai eis į kitą, sakydami: 'Eikit šen! Eime maldauti VIEŠPATIES malonės, ieškoti Galybių VIEŠPATIES. Aš ir pats einu!'

Zecharijo knyga 8, 20-21

community 03/2019

Skaityti žurnalą

 


© Neuapostolische Kirche Litauen