TIESIOGINĖ PAMALDŲ TRANSLIACIJA

Vyskupo pamaldų transliacija balandžio 10 d. 18:00 val.

LNAB - VALSTYBĖS PRIPAŽINTA RELIGINĖ BENDRIJA

Lietuvos Respublikos Seimas 2017.03.30. priėmė nutarimą, kuriuo LNAB suteikė valstybės pripažinimą. 

Plakatai

Aš esu čia

... kunigas ir mielai skelbiu džiugią Evangelijos žinią. 

 

PAMALDOS LNAB BENDRUOMENĖSE NEBUS LAIKOMOS iki balandžio 13 dienos.

Remiantis Lietuvos Vyriausybės sprendimu, įvedamas karantino laikotarpis iki balandžio 13 d.

Mūsų bažnyčios tikinčiųjų sielovada bus pasirūpinta ir apie tai papildomai pranešime.

Visais rūpimais sielovados klausimais prašome skambinti savo bendruomenės tarnybos broliams.

ŽODIS IŠ BIBLIJOS ŠIAI DIENAI

Aš duosiu jam dalią tarp didžiūnų, su galiūnais grobiu jis dalysis, nes jis save atidavė mirčiai ir buvo priskirtas prie nusidėjėlių. Jis prisiėmė daugelio nuodėmę ir užsistojo už nusidėjėlius.

Izaijo knyga 53, 12

community 02/2020

Skaityti žurnalą

 


© Neuapostolische Kirche Litauen