MĖNESIO ŽODIS

TARNAUTI IR VALDYTI SU KRISTUMI

2023 m. sausis

Mintys iš vyriausiojo apaštalo pamaldų

community

ARCHYVAS

2023/3

 

NAUJOSIOS APAŠTALŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS

From servant to friend of God in five steps

Stammapostel Schneider besucht Litauen und Lettland

 


© Neuapostolische Kirche Litauen