MĖNESIO ŽODIS

BŪKIME LAIMINGI SEKDAMI JĖZUMI

2020 m. balandis

Mintys iš vyriausiojo apaštalo pamaldų

nak.org: Слово месяца

community

ARCHYVAS

2020/12

 

NAUJOSIOS APAŠTALŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS KLAUSIMUOSE IR ATSAKYMUOSE

From servant to friend of God in five steps

Stammapostel Schneider besucht Litauen und Lettland

 


© Neuapostolische Kirche Litauen