NAB TARNYSTĖS

Diakonas, kunigas, evangelistas, ganytojas, krašto evangelistas, krašto vyresnysis, vyskupas, apaštalas, krašto apaštalas, vyriausias apaštalas.

FINANSAVIMAS

Naujoji apaštalų bažnyčia finansuojama laisvanoriškų aukų dėka. Šios aukos įdedamos į aukų dėželę. Laikantis pamaldas dvasininkas prašo ypatingos Dievo palaimos aukotojui.

 

SAKRAMENTAI

Naujojoje apaštalų bažnyčioje yra trys sakramentai:

Šventasis Krikštas vandeniu

Šventoji Vakarienė

Šventasis Paženklinimas

 


© Neuapostolische Kirche Litauen